Saturday, April 25, 2015

สิ่งที่ผู้ใช้เครื่องจักร CNC คาดหวังว่าจะได้รับ

ประโยชน์และสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการใช้เครื่องจักร CNC

1.ลดเวลาการปรับตั้งชิ้นงาน (Set up time reduction)

ในหลายๆ ครั้งที่จริงแล้วเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรสามารถที่จะลดลงได้ ในบางครั้งสามารถที่ลดจะลดลงได้มากด้วยซ้ำไป. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะตะหนักถึงประสิทธิภาพของพนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC, การจับยึดเครื่องมือตัดและชิ้นงาน รวมถึงการฝึกอบรมทักษะด้านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและการขึ้นรูปงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงช่วยให้พนักงานมีทักษะที่เพิ่มขึ้น ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. การปรับตั้งชิ้นงานถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่ได้ทำให้เกิดผลผลิตแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก การปรับตั้งชิ้นงานได้รวดเร็วนั่นก็แปลว่าสามารถที่จะเริ่มผลิตงานได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการเปลี่ยนชิ้นงานและปรับตั้งบ่อยจะส่งผลโดยรวมต่อต้นทุนการผลิตและผลการดำเนินธุรกิจ. ดังนั้นการพยายามทำให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดจึงเป็นประเด็นหลักที่จะต้องถูกนำไปพิจารณาของหัวหน้างาน, คนเขียนโปรแกรมและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน.
เนื่องจากการออกแบบเครื่องจักร CNC จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของปัญหาเนื่องจากเครื่องจักร CNC ได้มีการออกแบบระบบการจับยึด, ตำแหน่งของมือตัดที่เหมาะสม, การเปลี่ยนเครื่องมือตัดแบบอัตโนมัติ รวมถึงส่วนอื่นๆ อีกมากมายที่ได้มีการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มีการทำงานที่ง่ายขึ้น รวดเร็วกว่าเครื่องจักรแบบธรรมดาอยู่แล้ว. ความรู้ ทักษะที่ดีในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรสมัยใหม่อย่างเครื่องจักร CNC จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขึ้นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว.
จำนวนเครื่องชิ้นส่วนเครื่องจักรในการปรับตั้งชิ้นงานมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากแต่ก็จะมีผลแตกต่างที่น้อยสำหรับเวลาในการปรับตั้งชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากพบว่ามีเวลาในการปรับตั้งชิ้นงานเพิ่มขึ้นอย่างมากให้พิจารณาการใช้เครื่องจักรแบบธรรมดาและกระบวนการทำงานในการปรบตั้งชิ้นงานก่อนเป็นอันดับต้นๆ.
  
2.ลดเวลาในการผลิตต่อครั้ง (Cycle time reduction)
3.ความแม่นยำและคุณภาพในการผลิตงานซ้ำๆ (Accuracy and repeatability)
4.ความสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน (Contouring of complex shape)
5.การจับยึดเครื่องมือและชิ้นงานที่ง่าย (Simplified tooling and work holding)
6.ความแน่นอนของเวลาในการตัด (Consistent cutting time)
7.การเพิ่มอัตราผลผลิต General productivity increase)Friday, April 17, 2015

CAD/CAM และเครื่องจักร CNC

CAD/CAM และเครื่องจักร CNC

CAD = Computer Aided Design หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ
CAM = Computer Aided Manufacturing หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต
CAD และ CAM มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม. CAD จะเป็นซอร์ฟแวร์ที่ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ ในขณะที่ซอร์ฟแวร์ CAM จะช่วยในการทำงานกับเครื่องจักร CNC โดยที่ CAD กับ CAM จะทำงานคู่กันอย่างเป็นระบบ. คือ เมื่อมีการออกแบบด้วยซอร์ฟแวร์ประเภท CAD เช่น AutoCAD, Solid Work สามารถที่จะนำไฟล์ CAD เหล่านี้ไปเข้าสู่กระบวนการแปลงเป็นโปรแกรมทำงานของเครื่องจักร CNC ด้วยซอร์ฟแวร์ประเภท CAM เช่น Smart CAM, CAM Edge, CNC Pro.

 ข้อดีเมื่อมีการนำระบบ CAD/CAM มาใช้คู่กัน

1. การเขียนโปรแกรม CNC สามารถทำได้รวดเร็วเนื่องจาก CAM สามารถ Import ไฟล์ CAD เข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ .
2. ลดความผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม CNC ได้ เนื่องจากซอร์ฟแวร์ประเภท CAM สามารถที่จะจำลองการทำงานเสมือนจริง (Simulation) ได้ก่อนทำงานจริง.
3. ลดความเสียหายเครื่องจักรจากการทำงานที่ผิดพลาดของโปรแกรมลงได้ เนื่องจากการเขียนโปรแกรมด้วยวิธีการป้อนโค๊ดเข้าไปที่เครื่องจักร CNC หรือไฟล์ Text โดยตรงมีความเสี่ยงอยู่พอสมควร

ขั้นตอนการทำงานของระบบ CAD/CAM

1. ใช้โปรแกรม CAD สร้างไฟล์งานแล้วเซฟเป็นไฟล์ CAD
2. ใช้โปรแกรม CAM Import ไฟล์ CAD เข้ามา
3. สร้างเส้นทางการทำงานของเครื่องมือตัด (Tool Patch)
4. กำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่น ความเร็วรอบ, ความเร็วตัด, อัตราป้อน, เครื่องมือตัด เป็นต้น
5. จำลองการทำงานของโปรแกรม (Simulation)
6. Export โปรแกรม CNC โดยจะอยู่ในรูปของ Text File ส่วนนามสกุลไฟล์อาจจะแตกต่างกันออกไปตามโปรแกรม
7. นำโปรแกรม CNC ไปโหลดเข้าเครื่อง
8. ปรับตั้งชิ้นงานและเครื่องมือตัด
9. เริ่มผลิตงาน

เปิดตัว CNC Technology

Blog CNC Technology เป็นเว็บที่ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน CNC ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการเขียนโปรแกรม CNC, การควบคุมเครื่องจักร CNC ซึ่งความรู้เหล่านี้ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากหนังสือหลายๆ เล่ม เว็บไซต์หลายๆ เว็บ จึงขอขอบกระคุณเจ้าของข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างสูง
นอกจากหน้ายังได้มีการอัพเดตบทความ ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับ CNC อยู่เสมอ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Blog CNC Technology จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านเสมอ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย.

ADM